Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Öztürk Okan Murat

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Okan Murat ÖZTÜRK “Makam Müziğinde Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması İçin Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri ve Makamsal Ezgi Çekirdekleri” başlıklı doktora tezini, 2014 yılında tamamladı. Halk müziği ve makam müziği konularında geleneksel repertuarı bütün olarak ele alma, analiz etme ve tarihsel nazari modelleri yorumlama üzerine çeşitli makaleler, bildiriler ve kitap bölümleri kaleme aldı. Uluslararası düzeyde çeşitli kongre, sempozyum, panel ve seminerlere katılmak yanında, bizzat düzenlenmesinde de görev aldı. Bağlama ailesi, lavta ve geleneksel müzik icrası alanlarında konserler, atölye çalışmaları ve konferanslar gerçekleştirdi. TRT için hazırlanan “Katre, Anonim ve Eski Havalar” adlı tv-radyo programlarında sunucu-icracı-yapımcı olarak yer aldı. Dünyada uygulamalı tarihsel müzikoloji alanının seçkin örnekleri arasında yer alan Hattuşa projesinde müzik yönetmeni ve yorumcu olarak görev aldı. Aynı proje kapsamında düzenlenen akademik seminerlerde, Anadolu müzik arkeolojisi ve bağlama-tipli çalgılar konusunda sunumlar gerçekleştirdi. 1988’de Bengi Bağlama Üçlüsü’nü kurdu. Kültür Bakanlığı’nda ve TRT’de sanatçı olarak çalıştı.  “Zeybek Kültürü ve Müziği” adlı kitabı 2006’da yayımlandı. “Pan’a Armağan 20. Yıl Kitabı” (2006), “Maqam” (2012), “In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey” (2014), “Writing the History of ‘Ottoman Music’” (2015) başlıklı eserlerde yazar olarak yer aldı. “Türkiye’de Müzik Kültürü” (2008) ve “Kırşehirli Edvarı” (2014) adlı yayınlarda ise editörlük ve yazarlık yaptı. Halen Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesidir. Kitapları dışında yayımlanmış onlarca müzik CD’si, belgesel müzikleri ve tv-program kayıtları bulunmaktadır.

 

Okan Murat ÖZTÜRK completed his doctoral dissertation entitled “Makam Müziğinde Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması İçin Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri ve Makamsal Ezgi Çekirdekleri” [Ezgi in Makam Music, Makam Analysis, and a New Approach to Commentary: Perde Formations and Seeds of Makam Ezgi] in the year 2014. On the subjects of folk music and makam music, he has written a variety of articles, manifestos and book chapters about the treatment, analysis and commentary on historical theoretical models of the traditional repertoire as a whole. He has both participated in and served on multiple international conventions, symposiums, panels and seminars. Dr. Öztürk has organized concerts, workshops and conferences in the fields of traditional musical instruments, lute, and stringed instruments in the bağlama family [group]. He has performed as master of ceremonies, maestro, and producer in the “Katre, Anonim ve Eski Havalar” tv-radio programs prepared for TRT. He served additionally as musical director and performer for the Hattuşa project, which ranks among the preeminent examples in the world in the field of applied historical musicology. During academic seminars in the scope of the same project, Dr. Öztürk further organized presentations on the subject of Anatolian musical archeology and the bağlama category of instruments. In 1988 he formed the “Bengi Bağlama Üçlüsü” [Bengi Baglama Trio] and worked as an artist for both TRT and the Ministry of Culture. In 2006 his book “Zeybek Kültürü ve Müziği” was published. He authored the following works: “Pan’a Armağan 20. Yıl Kitabı” [A Gift to Pan – the 20th Anniversary Book] (2006), “Maqam” (2012), “In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey” (2014), and “Writing the History of ‘Ottoman Music’” (2015). He served as both an editor and an author for the publications “Türkiye’de Müzik Kültürü” (2008) and “Kırşehirli Edvarı” [Cycles of Kırşehir] (2014). Currently Dr. Öztürk is a faculty member at the Başkent University State Conservatory. Apart from books, dozens of his published music CDs, documentary music, and tv program recordings are available.

ΟΜΙΛΙΕΣ