Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο Μυτιλήνης

Παππά Μαρία, Κουρτζέλλης Γιάννης

20 Απριλίου 2015

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 49:20 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2340
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το υδραγωγείο Μυτιλήνης είναι ένα σπουδαίο τεχνικό έργο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Η κατασκευή του αποσκοπούσε στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της πόλεως της Μυτιλήνης, μιας λαμπρής πόλης, που υμνήθηκε από τους ρωμαίους συγγραφείς για την πολεοδομία, τις δημόσιες κατασκευές, τις λαμπρές επαύλεις της, κ.α. Η πορεία του ξεκινάει από την πλαγιές του όρους Όλυμπος, στο κεντρικό τμήμα του νησιού, και καταλήγει στα ανατολικά παράλια, διασχίζοντας ένα έντονο γεωμορφολογικά ανάγλυφο. Οι δημιουργοί του αξιοποίησαν ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών λύσεων, όπως υδατογέφυρες, υπόγειους και λαξευτούς αγωγούς μεταφοράς υδάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή ροή των υδάτων. Εντύπωση προκαλεί όμως και η μέριμνα για την αρχιτεκτονική μορφή και διάρθρωση των υδατογεφυρών του υδραγωγείου, οι οποίες κατατάσσονται ανάμεσα στις ωραιότερες του αρχαίου κόσμου, προκαλώντας ακόμη και σήμερα το θαυμασμό των επισκεπτών.  

Η μελέτη μας επιχειρεί να εξετάσει το υδραγωγείο σφαιρικά, αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά θέματα που αφορούν στην αποκάλυψη της συνολικής πορείας του και των κλίσεων μεταφοράς, την αρχιτεκτονική και κατασκευαστική περιγραφή του μνημείου, την αποκατάσταση των χαμένων τμημάτων του, την εύρεση των λατομείων από τα οποία προήλθε το οικοδομικό υλικό, την χρονολόγησή του κ.α. Επιπλέον, παρουσιάζονται για πρώτη φορά εκτενώς τα πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα από την εύρεση ενός κάθετου ορύγματος, «Φανού».

(Κείμενο των ομιλητών)

Παππά Μαρία Αρχαιολόγος, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

H Μαρία Παππά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Αρχαιολογία.

Από το 1995 εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σωστικών ανασκαφών στη Λέσβο και Λήμνο κατά τη διενέργεια δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ασχολείται με την αρχαιολογία της Λήμνου και Λέσβου με έμφαση στην τοπογραφία, τα εργαστήρια κεραμικής και τις νεκροπόλεις.

Κουρτζέλλης Γιάννης Αρχαιολόγος, Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ο Γιάννης Κουρτζέλλης γεννήθηκε το 1973 στη Μυτιλήνη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτισμική Πληροφορική / κατεύθυνση Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγίου και το 2012 ορκίστηκε Διδάκτωρ Πολιτισμικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τίτλος διατριβής: «Παρελθόν και Εικόνα. Αναπαράσταση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με Ψηφιακά Μέσα. Θεωρητικά Ζητήματα και Μελέτες Παραδειγμάτων».

Από το 1999 εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών ανασκαφών κυρίως στο νησί της Λέσβου και της Λήμνου. Το 2002-2005 ήταν μέλος της ομάδας ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού του Μέσσου στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η αρχαιολογία της Λέσβου με έμφαση στην τοπογραφία, την αρχιτεκτονική, την αγγειογραφία, την πλαστική και τη μελέτη του πολιτιστικού και ιστορικού τοπίου, καθώς και η χρήση των υπολογιστών στο χώρο του πολιτισμού, η μουσειολογία και οι ψηφιακές αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Σχετικές ομιλίες