Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Παρίσι - Αθήνα / Τα προδιαγεγραμμένα όρια μιας συνάντησης: το Παρίσι των ζωγράφων του ελληνικού μεσοπολέμου

Μάλαμα Άννυ

20 Ιανουαρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25:04 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1808
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ιστορικό πλαίσιο του ταξιδιού, που προσδιόρισε αποφασιστικά, έστω και ως παραμορφωτικός καθρέφτης σε αρκετές περιπτώσεις, τον χαρακτήρα της εικαστικής παραγωγής στην Ελλάδα κατά τους μεσοπολεμικούς χρόνους. Η διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, μονόδρομος για τους καλλιτέχνες της εποχής, θα επιχειρηθεί να αποσαφηνιστεί σε συνάρτηση με τους ιστορικούς όρους μιας επιλογής που δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια για εκπλήξεις, αφού, κατά το μεγαλύτερο βαθμό, το προσδοκώμενο ταξίδι είχε συντελεστεί στην αφετηρία, πριν την πραγμάτωσή του.
Εκκινώντας τόσο από το έργο όσο και από το λόγο των ίδιων των καλλιτεχνών που βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα –σπουδαστές στην Ecole National Supérieure des Beaux-Arts, σε κάποια ελεύθερη Ακαδημία ή χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σε καμία σχολή–, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πώς η προσδοκία της γνωριμίας με τις νεoτεριστικές τάσεις και τους πειραματισμούς της πρωτοπορίας αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό της τέχνης εν γένει, ως διακριτής περιοχής της ζωής, μένει για τους περισσότερους στο επίπεδο μιας επιδερμικής επαφής, χωρίς εμβάθυνση και ουσιαστικές προοπτικές αφομοίωσης.
Η επιλογή των καλλιτεχνών που θα λειτουργήσουν ως παραδείγματα μελέτης στο πλαίσιο αυτού του κειμένου, θα βασιστεί στην επιθυμία να αντιμετωπιστούν όχι ως ομοιογενές σώμα, αλλά να εκπροσωπηθούν τόσο εκείνοι που ανέλαβαν θεσμικούς ρόλους και έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην εικαστική σκηνή, όσο και εκείνοι που περιορίστηκαν σε περισσότερο περιφερειακή δράση.
Πιο συγκεκριμένα, θα δοκιμάσουμε να εντοπίσουμε το καλλιτεχνικό πεδίο, τόσο ως αυτονομημένη περιοχή όσο και ως χώρο παραγωγής και διακίνησης συμβολικών αγαθών, στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς περιορισμένης ισχύος και εμβέλειας, και να πραγματευτούμε τις ιδιαιτερότητές του σε συνάρτηση με τις ανάγκες του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος στην Αθήνα της εποχής, που επενδύει στον τρόπο συγκρότησης της –εμβαπτισμένης στην παρισινή αύρα– κοινωνικής ταυτότητας του καλλιτέχνη, προσδοκίες που υπερβαίνουν τα αισθητικά αιτήματα.

Μάλαμα Άννυ Επιμελήτρια, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου

Η Άννυ Μάλαμα είναι επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου.  Επίσης, συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (θεματική ενότητα ΕΠΟ 20: Ιστορία των τεχνών στην Ευρώπη).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις ιδιαιτερότητες της νεωτερικότητας, τις εκφάνσεις του μοντερνισμού και τους όρους που συγκροτούν το καλλιτεχνικό πεδίο στην Ελλάδα.

Έχει πτυχίο Αρχαιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), μεταπτυχιακό (ΜΑ) στην Ιστορία της τέχνης (Α.Π.Θ.) και στην Πολιτισμική ιστορία (DEA, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, με υποτροφία του Ιδρύματος Μιχελή) και διδακτορικό στην Ιστορία της τέχνης (Α.Π.Θ.). Επίσης, έχει παρακολουθήσει και αποφοιτήσει από το σεμινάριο μεταπτυχιακής επιμόρφωσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σχετικά με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων.

Σχετικές ομιλίες