Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η προστασία της προσωπικότητας του νεκρού δημιουργού

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

28 Ιανουαρίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 13:59 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 453

Οι βιντεοσκοπήσεις των ομιλιών έγιναν από τους διοργανωτές. Το Blod ευχαριστεί θερμά τη «Νομική Βιβλιοθήκη» για την παραχώρηση του οπτικοακουστικού υλικού. 
 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 & το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, στη Νομική Βιβλιοθήκη, με θέμα: «Πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ο νέος Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων και η επίδρασή του στα ηλεκτρονικά δίκτυα και υπηρεσίες - Η αποκατάσταση της νομιμότητας του τηλεοπτικού τοπίου - Ελευθερία της έκφρασης και δυσφημιστικός λόγος». Το συνέδριο διοργάνωσε το περιοδικό Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΔiΜΕΕ), σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη και την Economia υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δ΄ ενότητας με θέμα: "Ελευθερία της έκφρασης και δυσφημιστικός λόγος".
 
Το Blod δημοσιεύει τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου. Όσοι επιθυμούν να δουν όλες τις ομιλίες του διήμερου συνεδρίου μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης www.nb.org
 


Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ - Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου είναι Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τακτικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αναπληρωματικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικηγόρος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1962). Ομόφωνα αριστούχος διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδακτορική διατριβή με θέμα Χρηματική Ενοχή με επιβλέποντα τον Καθηγητή Μιχ. Σταθόπουλο και μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής τους Καθηγητές Απόστολο Γεωργιάδη και Γεώργιο Καλλιμόπουλο. Στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

Το 1986 και στη συνέχεια το 1992 πρώτη υποτροφία Ειδικού Μεταπτυχιακού Υπότροφου στον Α' Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1999-2000 πρώτη Υποτροφία ΙΚΥ μεταδιδακτορικής έρευνας Αστικού Δικαίου.

Σπουδές, έρευνα και συμμετοχή σε σεμινάρια στα Πανεπιστήμια Ludwig Maximilian Universität του Μονάχου (Ινστιτούτο Ιδιωτικού και Αστικού Δικαίου του Καθηγητή C.-W. Canaris), Johann Wolfgang Goethe της Φρανκφούρτης και Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht.

Το 2010 ομόφωνα αριστούχος διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας νομικών στη διαρκή διεθνή σύνοδο συγκριτικού ευρωπαϊκού αστικού δικαίου του Trento με αντικείμενο τα χαρακτηριστικά του κοινού πυρήνα του αστικού δικαίου στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (The Common Core of European Private Law -The Trento Project, συντονιστική ευθύνη U. Mattei και M. Busani), εισηγητής από ελληνικής πλευράς στα θέματα "Pure Economic Loss", "Security Rights in Movable Property in European Private Law" (ήδη δημοσιευμένα σε αντίστοιχους συλλογικούς τόμους, εκδ. Cambridge University Press), "Boundaries to Information Property".

Μέλος του Advisory Board της διεθνούς Εταιρείας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων ("Society for the European Contract Law").

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στην Αθήνα, εκπροσωπήσας την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΔΕΕ). Σύμβουλος της διοίκησης και δικηγόρος της εταιρίας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (που διαχειρίζεται τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ), τ. σύμβουλος της εταιρίας ΑΣΥΚ ΑΕ (πρώτης ελληνικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών). Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του ΔΣΑ, τ. βαθμολογητής στο ΑΣΕΠ, υπεύθυνος διδασκαλίας επί πολλά χρόνια των ασκουμένων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων: Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Ανώτερο Σεμινάριο Αστικού Δικαίου, Αθλητικό Δίκαιο.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων: Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο, Κτηματολόγιο, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου κ.ά.

Συμμετοχή και εισηγήσεις σε πλείστα συνέδρια, διεθνή (π.χ. εισηγητής στο συνέδριο της Εταιρείας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων του 2005 με αντικείμενο το Δίκαιο των Γενικών Όρων Συναλλαγών) και ελληνικά (ιδίως σε όλα τα συνέδρια των Ελλήνων Αστικολόγων, σε συνέδρια των Ελλήνων Δικονομολόγων, Εμπορικολόγων κ.ά.. Διαλέξεις-εισηγήσεις στην Ένωση Αστικολόγων, την Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου, την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, στον ΕΟΦΝ τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, το Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, στο Κέντρο Δικανικών Μελετών, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, τον ΔΣ Καλαμάτας, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε συνέδριο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Λευκωσίας, στο το Max-Plank-Institut του Μονάχου.

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (Οδ. 1999/ 93), για τη ρύθμιση ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδ. 2000/ 31) -στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο της έννομης προστασίας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων -δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Οδ. 1992/ 13).

Εθνικός αντιπρόσωπος στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων (Common Frame of Reference).

Έκτακτο Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

Συμμετέχει στην κατ' άρθρο ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Ερμηνεία του ΑΚ).

Σχετικές ομιλίες