Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η επίδραση της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης στον υπόλοιπο κόσμο (Δεύτερη από δύο εκδηλώσεις: Βυζάντιο και Άραβες)

Καραγιάννη Φλώρα, Hassan Hesham

25 Μαΐου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:22:24 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1219
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Καραγιάννη Φλώρα
Hassan Hesham

Γλώσσα
Αγγλική

Ημερομηνία
25/05/2017

Διάρκεια
01:22:24

Εκδήλωση
Κύκλοι διαλέξεων στο Σισμανόγλειο Μέγαρο 2017

Χώρος
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Κωνσταντινούπολη

Διοργάνωση
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Κατηγορία
Ιστορία

Ετικέτες
Βυζάντιο, βυζαντινή αυτοκρατορία, βυζαντινό κράτος, Κωνσταντινούπολη, Άραβες

Η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης έγινε στην Κωνσταντινούπολη, από τους διοργανωτές. Το Blod ευχαριστεί το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη για την παραχώρηση του video.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της διοργάνωσης επιστημονικών διαλέξεων για το ευρύ κοινό, ανοίγει φέτος το Σισμανόγλειο Μέγαρο στον κόσμο του Βυζαντίου. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) παρουσιάζεται σειρά διαλέξεων για την Κωνσταντινούπολη και τον Βυζαντινό Πολιτισμό, με θέμα τις Βυζαντινές πόλεις–λιμάνια και την επίδραση της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης στον υπόλοιπο κόσμο, με ομιλητές  από την Κωνσταντινούπολη και από το εξωτερικό.

Επιστημονικός Συντονισμός:
Φλώρα Καραγιάννη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

Οι ομιλίες που δημοσιεύονται εδώ πραγματοποιήθηκαν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στις 25 Μαΐου 2017, και αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός διπτύχου με τον γενικό τίτλο "Η επίδραση της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης στον υπόλοιπο κόσμο". Η πρώτη εκδήλωση, κάτω από τον ίδιο τίτλο, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27/4/2017 και έχει δημοσιευθεί και αυτή στο Blod (εδώ).

Η εκδήλωση που δημοσιεύεται εδώ περιλάμβανε δύο ομιλίες:

Δρ. Φλώρα Καραγιάννη: «Βυζάντιο και Άραβες: Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις»

Αντικείμενο της διάλεξης είναι να καταγραφούν οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ Βυζαντίου και Αράβων από τον 7ο έως και τον 10ο αιώνα, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση των Σελτζούκων Τούρκων. Όπως διαφαίνεται από τις ιστορικές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, η περίοδος αυτή, πέραν των πολεμικών γεγονότων που οδήγησαν σε απώλειες εδαφών για τη βυζαντινή αυτοκρατορία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω των μεγάλων αλληλεπιδράσεων που χαρακτήριζαν την κοινωνία και τον πολιτισμό. Μέσα από τη μελέτη και παρουσίαση στοιχείων καθημερινής ζωής καθώς και μνημείων αρχιτεκτονικής και τέχνης, θα επιδιωχθεί να παρουσιαστεί η επίδραση της Κωνσταντινούπολης στην αυλή των χαλίφηδων των Ομμεϋάδων και των Αββασίδων καθώς και η μεταγενέστερη επίδραση των Αράβων στη βυζαντινή τέχνη, κυρίως με τη μορφή εισροής στοιχείων αραβικής διακοσμητικής και γραφής στα μνημεία του βυζαντινού κόσμου.

Δρ. Hesham M.Hasan: Η Κωνσταντινούπολη και ο Βυζαντινός Κόσμος μέσα από τα μάτια των Αράβων

Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε πόλος έλξης των Αράβων ήδη πριν την εμφάνιση των Ισλάμ. Ωστόσο, με την εδραίωση του Ισλάμ ως νέας θρησκείας δεν έπαυε η Πόλη να εξάπτει ολοένα την φαντασία των Μουσουλμάνων Αράβων. Ο ίδιος ο προφήτης Μωάμεθ επωφθαλμιούσε, όπως φαίνεται, την Πόλη διατυπώνοντας αυτή την επιθυμία σε προτρεπτικό ÎadÐth υποσχόμενος μέσω αυτού οιωνούς παραδεισένιους σ’ εκείνον τον στρατηγό που θα καταφέρεται την εκπόρθησή της. Η μεσαιωνική αραβική γραμματεία βρίθει αναφορών για την Πόλη ενίοτε ακριβείς και άλλοτες θεωρούνται αποκύημα φαντασίας των γοητευμένων Αράβων συγγραφέων. Στην εν λόγω διάλεξη ο στόχος είναι να παρουσιασθεί μία εμπεριστατωμένη εικόνα βάσει των μεσαιωνικών αραβικών πηγών για την Κωνσταντινούπολη ώστε να αντιληφθούμε τις διάφορες αποχρώσεις, τις οποίες προσέδιδαν οι Άραβες συγγραφείς σ’ αυτήν την μαγευτική πόλη που τροφοδοτούσε αενάως την περιέργειά τους και τους υποκινούσε να την εξερευνήσουν.

 

ABSTRACTS

Dr. Flora Karagianni: “Byzantium and Arabs: Influences and interactions"

The subject of the lecture is to discuss the relationships developed between Byzantium and the Arabs from the 7th -10th c. and mainly before the appearance of the Seljuk Turks in Anatolia. As it comes from the historic sources and the archaeological findings, this period, besides the wars that lead to the loss of lands for the Byzantine Empire, it presents a great interest due to the great interactions that characterized the development of the society and the culture as well. Through the study and presentation of examples of the everyday life as well as of the architectural and artistic characteristics of the era, it will be pursued to be presented the influence of Constantinople to the court of caliphs of Ummayad and Abbasid, as well as the later influence of Arabs in the byzantine art, especially in the terms of of incorporating Arabic decoration styles and scripture in the monuments of the byzantine world.

Dr. Hesham M.Hasan: "Constantinople and the Arab World through Arab eyes"

Constantinople has been a pole of attraction to Arabs even before the rising of Islam. However, with the establishment of Islam as a new religion, it didn't cease to provoke the desire and imagination of Muslim Arabs. The Prophet Muhammad himself coveted, as it seems, the City, declaring his wishes in an encouraging ÎadÐth, promising through it signs of paradise to the general that would achieve its fall. The medieval Arabic sources brim with mentions of the Constantinople, sometimes accurate and sometimes considered as illusion of the enchanted Arab writers. Through this lecture the aim is to present a well-established image of Constantinople based on the medieval Arabic sources, so as to comprehend the different nuances that the Arab writers attributed to this magnificent city that permanently fed into their curiosity and moved them to explore it.

Καραγιάννη Φλώρα Βυζαντινολόγος, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών

Η Δρ. Φλώρα Καραγιάννη σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου έγινε διδάκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Από το 1995 εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ από το 2008 υπηρετεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ως Προϊσταμένη του Γραφείου Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια είναι διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τίτλο: “Black Sea and Eastern Mediterranean Studies”. Έχει συγγράψει μελέτες για θέματα που αφορούν διάφορες πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού, αρχιτεκτονική, πολεοδομία, λατρεία και τέχνη. Έχει πάρει μέρος σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ενώ τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΕΚΒΜΜ στο χώρο του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου μέσω των οποίων υλοποιεί πολλές συνεργασίες με διεθνείς φορείς, πανεπιστήμια, μουσεία και ερευνητικά κέντρα, με στόχο την καταγραφή, προβολή και ανάδειξη του βυζαντινού πολιτισμού εντός και εκτός Ελλάδος.

Hassan Hesham Δρ. Βυζαντινολόγος-Αραβολόγος, Hellenic American University in Athens

Ο Hesham M. Hassan γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο. Αποφοίτησε από το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αραβοβυζαντινές σχέσεις και στην μελέτη της εικόνας του «Άλλου». Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια.

Σχετικές ομιλίες