Bodossaki Lectures on Demand

Holocene megadeltas of China: formation and Neolithics

Chen Zhongyan

1 Ιουνίου 2011

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36:52 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1171
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Αυτή η εργασία χρησιμοποιεί κυρίως γεωαρχαιολογικές προσεγγίσεις για να συζητήσει τη συγγένεια της κινέζικης νεολιθικής εξέλιξης σε σχηματισμούς Δέλτα, συμπεριλαμβανομένων των δέλτα των ποταμών Yangtze (Changjiang), Zhujiang (Pearl) και Yellow (Huanghe).

Η υπάρχουσα βάση δεδομένων έχει αποκαλύψει πληθώρα νεολιθικών οικισμών (περισσότερους από 1000) στην ακτή του Δέλτα του ποταμού Yangtze, ξεκινώντας ως επί το πλείστον 7000-4000 χρόνια πριν από σήμερα. Η καθιερωμένη χωρική και χρονική μετανάστευση των οικισμών των τριών μεγάλων πολιτιστικών σταδίων αντιπροσωπεύει την τοπογραφική μεταβολή των ακτών Δέλτα ως απάντηση στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά την ολόκαινη εποχή. Η σταδιακά σταθεροποιημένη ακτογραμμή από τις αρχές μέχρι τα τέλη της Ολόκαινου εποχής παρέχει μία επιλεκτικότητα κατοίκησης των προγόνων, που είχαν εμπλακεί στην καλλιέργεια ρυζιού εδώ και 700 χρόνια, όταν ξεκινούσε το Ολόκαινο Δέλτα. Από τους πρώιμους αραιούς και αόριστα διανεμημένους οικισμούς στους μετέπειτα πιο συγκεντρωμένους με την εμφάνιση των εξελιγμένων αρχαίων πόλεων και υδρο-αναχωμάτων σε επιλεγμένα τμήματα της ακτής του Δέλτα, υπογραμμίζουν τη σημασία του περιβαλλοντικού ελέγχου. Σε σύγκριση, η αστάθεια του καναλιού του Κίτρινου Ποταμού που οφείλεται στην υπερβολική προσάμμωση, αλλά και οι σχετικές πλημμύρες κατέστησαν τους περισσότερους νεολιθικούς οικισμούς κατοικήσιμους στην ακτή του Δέλτα, και όχι στις «βεράντες» των ποταμών-καναλιών που έχουν μικρότερη επιρροή από τις διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας κατά το Ολόκαινο.

Περιορισμένοι νεολιθικοί οικισμοί στο Δέλτα του ποταμού Zhujiang υπάρχουν κυρίως στο εσωτερική πλευρά των εκβολών του ποταμού, ή στις ακτές του νησιού, και πρόκειται κυρίως για θεμέλια προ-Τεταρτογενούς εκτεθειμένα στη μέσα του κόλπου των εκβολών του ποταμού. Τοπογραφικά, αυτές οι εγκαταστάσεις ήταν ένα με δύο μέτρα ψηλότερες από τα γύρω πεδινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά την Ολόκαινο εποχή, βοήθησε να αναπτυχθεί ο παράκτιος πολιτισμός, όπως φαίνεται από την καλλιέργεια ρυζιού και συναφείς πολιτιστικές δραστηριότητες. Το ότι υπήρξε καλλιέργεια ρυζιού στο υπο-τροπικό-εύκρατο κλίμα του Δέλτα του Yangtze ενώ δεν υπήρξε στο υπο-τροπικό περιβάλλον του Zhujiang, μάλλον οφείλεται στις διαφορές της λειτουργίας των μουσώνων και την ποικιλία των τροφίμων.

Ουσιαστικά, τα καθιερωμένα μοτίβα των νεολιθικών οικισμών των κινέζικων Δέλτα αντανακλούν την περιφερειακή μοναδικότητα της φυσικής ρύθμισης. Αυτά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον έλεγχο της εξέλιξης του κινέζικου νεολιθικού πολιτισμού στις ακτές του Δέλτα, κυρίως από τις χαμηλού επιπέδου αγροτικές πρακτικές ως την πιο εξελιγμένη κοινωνία.

Chen Zhongyan Καθηγητής Γεωμορφολογίας, Πανεπιστήμιο East China Normal (ECNU)

Ο Zhongyuan Chen είναι Καθηγητής γεωμορφολογίας στο East China Normal University (ECNU). Πριν την ένταξή του στο ECNU τελείωσε τις μεταδιδακτορικές του σπουδές στο Smithsonian το 1993. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις ιζηματολογικές και γεωμορφολογικές διαδικασίες που προκαλούνται στις ακτές των Δέλτα ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την αλληλεπίδραση πηγής/καταβόθρας και την ανθρώπινη παρέμβαση. Η εξέλιξη των Ολόκαινων (Μεταπαγετώδης περίοδος) Δέλτα και η νεολιθική προσαρμογή είναι ένα από τα επίκεντρα που αντιπροσωπεύεται κυρίως από το γεωργικό πολιτισμό των Δέλτα. Οι βασικές τοποθεσίες μελέτης του είναι οι ποταμοί Yangtze και Νείλος, ενώ είναι ο επικεφαλής του προγράμματος Asia megadelta (APN-sponsored, 2003-2009). Ο καθηγητής Chen έχει δημοσιεύσει 150 άρθρα και έχει επιμεληθεί 7 ειδικά τεύχη διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών “Geomorphology”, “ECSS” και “ESPL” και τέλος μέλος του SSC (Staff Selection Commision) για IGBP/LOICZ και μέλος του SPC για EMECS.

Σχετικές ομιλίες