Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ενθυμήσεις από το οθωμανικό παρελθόν της Ανατολικής Μεσογείου: Αναμνήσεις διπλωματών και εμπόρων (1ος κύκλος ομιλιών)

Wittmann Richard, Kuneralp Sinan, Χατζηιωάννου Μαρία - Χριστίνα, Μπαλτά Ευαγγελία

26 Οκτωβρίου 2015

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 87:37 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1571
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Wittmann Richard
Kuneralp Sinan
Χατζηιωάννου Μαρία - Χριστίνα
Μπαλτά Ευαγγελία

Γλώσσα
Αγγλική, Τουρκική (με ταυτόχρονη αγγλική μετάφραση)

Ημερομηνία
26/10/2015

Διάρκεια
87:37

Εκδήλωση
Κύκλοι διαλέξεων στο Σισμανόγλειο Μέγαρο

Χώρος
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Κωνσταντινούπολη

Διοργάνωση
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Κατηγορία
Ιστορία

Ετικέτες
Ανατολική Μεσόγειος, Οθωμανική αυτοκρατορία, Ρωμιοί διπλωμάτες, Ρωμιοί έμποροι, φαναριώτες

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολή, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών) και το Orient-Institut της Πόλης (Orient-Institut, Istanbul) οργάνωνει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο κύκλο διαλέξεων με θέμα:"Ενθυμήσεις από το οθωμανικό παρελθόν της Ανατολικής Μεσογείου”. Η σειρά αυτή των διαλέξεων που οργανώνεται στο Σισμανόγλειο Μέγαρο από την Ευαγγελία Μπαλτά (Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) και τον Richard Wittmann (Orient-Institut της Πόλης), κατά το ακαδημαϊκό έτος Οκτ. 2015-Μάιος 2016, έχει στόχο να φωτίσει όψεις από το κοινό παρελθόν των σημερινών κατοίκων της Ανατολικής Μεσογείου. Η σειρά αυτή των διαλέξεων συνάδει με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Orient-Institut και του Προγράμματος Οθωμανικών Σπουδών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.  Εστιάζει σε έναν μεγάλο αριθμό πηγών που υπερσκελίζουν τους κλασικούς κανόνες της καθιερωμένης ιστορικής συγγραφής. Από προσωπικά και επίσημα κείμενα, καθώς και εικαστικές και καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης, θα επιχειρηθεί να φωτιστούν οι ρήξεις και οι συνέχειες που ακολούθησαν τη βαθειά πολιτική αναδιοργάνωση αυτού του ευρέος – και για αιώνες ενοποιημένου – γεωγραφικού χώρου  ώς τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Διαβάστε περισσότερα http://goo.gl/cL5mVN

Ο πρώτος κύκλος ομιλιών με τίτλο "Αναμνήσεις διπλωματών και εμπόρων" επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε κείμενα που άφησαν Ρωμιοί Οθωμανοί διπλωμάτες και Ρωμιοί έμποροι και επιχειρηματίες. Με βάση ημερολόγια, απομνημονεύματα, αλληλογραφία ανακλήθηκε  και σχολιάστηκε η εποχή στην οποία έζησαν και έδρασαν οι δυο αυτές τάξεις Οθωμανών υπηκόων. Οι δυο ομιλητές Sinan Kuneralp (Istanbul) και Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου (Athens) αναφέρθηκαν στον κόσμο που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν οι Ρωμιοί διπλωμάτες και έμποροι, τον οποίο θελημένα ή αθέλητα απαθανάτισαν σε κείμενα που κατέλειπαν, και τα οποία συνιστούν ιστορικές πηγές για την εποχή που περιγράφουν.


Ομιλία του Sinan Kuneralp
Ημερολόγια, αναμνήσεις και αλληλογραφία Οθωμανών διπλωματών ελληνικής εθνικότητας κατά το Τανζιμάτ και τη μετα-Τανζιμάτ περίοδο.

Περίληψη:
 
Τέσσερις οικογένειες ελληνικής καταγωγής κατείχαν εξέχουσα θέση στην οθωμανική διπλωματική υπηρεσία: μέλη των οικογενειών Αριστάρχη, Καραθεοδωρή, Μαυρογένη και Μουσούρου κατείχαν σημαντικές διπλωματικές θέσεις από το 1840 μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Βασισμένη σε ιδιωτικές επιστολές, επίσημες εκθέσεις, απομνημονεύματα και ημερολόγια, αυτή η ομιλία προσπαθεί να διεισδύσει στον ψυχισμό και να προσδιορίσει το μοτίβο της νοοτροπίας αυτών των ατόμων που αν και προέρχονταν από θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες υπηρέτησαν πιστά μια πολυεθνική αυτοκρατορία.


Ομιλία Μαρίας Χριστίνας Χατζηιωάννου
Μαρτυρίες για την οθωμανική αυτοκρατορία: Η περίπτωση των ελληνικών εμπορικών δικτύων στον 19ο αιώνα

Περίληψη:

Είναι δεδομένος ο ρόλος και η σημασία της οθωμανικής παράδοσης για τον σχηματισμό των Ελληνο-Οθωμανών επιχειρηματιών. Η μνήμη των Οθωμανών, ωστόσο, υπόκειτο σε διαφορετικές ερμηνείες και αντιλήψεις. Η παρούσα συμβολή θα επικεντρωθεί στο παρελθόν όπως αυτό σχηματοποιείται στην ιστορία και τη μνήμη των εμπόρων μέσα από ιδιωτικές πηγές (εμπορικά αρχεία και απομνημονεύματα). Βασικοί παράγοντες της συζήτησης που περιγράφεται ως Οθωμανική Εμπειρία είναι: Το εμπόριο και το κοινωνικό κεφάλαιο, το γεωγραφικό πλεονέκτημα που επιτρέπει σε κάποιους πράκτορες να γνωρίζουν το περιβάλλον στο οποίο δρουν, τα λιμάνια, καθώς και η τεχνογνωσία γύρω από τα προϊόντα και το εμπόριο ως βασικές αρχές που διαμοιράζονται σχηματίζοντας εμπορικά δίκτυα εντός και πέρα από τη Μεσόγειο. Τhe National Hellenic Research Institute (Ottoman Studies Programme) and the Orient-Institut (Istanbul) is to hold at the Sismanoglio Megaro a series of lectures titled “Remembering the Ottoman Past in the Eastern Mediterranean”. This joint series of lectures organized by Evangelia Balta (Programme of Ottoman Studies, National Hellenic Research Foundation, Athens) and Richard Wittmann (Orient-Institut, Istanbul), to be held at the Sismanoglio Megaro during the October 2015 – May 2016 academic year, aims to shed light on various aspects of the communal past of today’s residents of the Eastern Mediterannean region. This series of lectures is consistent with the research interests of the Orient-Institut Istanbul and the Programme of Ottoman Studies at the National Hellenic Research Foundation. It focuses on a large number of sources that go beyond the standard rules of established history-writing. By taking into account personal and official textual sources, as well as visual and artistic forms of expression, an attempt will be made to throw light on the rifts and continuities that accompanied the profound political reshuffling in this wide – and for centuries, unified – geographical area during the first third of the twentieth century. Read more http://goo.gl/cL5mVN
The first cycle of lectures titled "The Recollections of Diplomats and Traders" focused on the left by Rum Orthodox diplomats and Rum merchants and businessmen. Through the diaries, memoirs and correspondence, the era in which these two classes of Ottoman subjects lived and worked, was discussed. The two speakers, Sinan Kuneralp (Istanbul) and Maria-Christina Hadjioannou (Athens), informed our guests about an era that Rum diplomats and merchants either intentionally or unintentionallyimmortalized in the texts they left behind. Those texts are important historical and descriptive sources for the researchers.
 
Sinan Kunaralp speech
Diaries, Memoirs and Correspondence of Ottoman Diplomats of Greek Ethnicity in the Tanzimat and post-Tanzimat periods
Abstract
Four ethnic Greek families hold pride of place in the Ottoman foreign service: members of the Aristarchi, Karatheodory and Mavroyeni and Musurus families held many important diplomatic positions from the 1840s till the first world war. Based on private letters, official reports, memoirs and diaries, this paper will try to penetrate the psyche and identify the mindset patterns of these individuals from a religious and ethnic minority who loyally served a multi-national empire.
 
Maria Christina Chatziioannou speech
Testimonies of the Ottoman Empire. The case of Greek origin trade networks
in the XIXth century
 
Abstract
The importance of the Ottoman legacy for shaping the Greek-Ottoman entrepreneurs is evident. However, the Ottomans' memory was subject to different interpretations and perceptions. Here the main issue is the Ottoman past as shaped in merchant’s history and memory through private sources (commercial archives and memoirs).  We argue that the key factors in this debate described as the Ottoman experience, are: Trade and social capital, the geographical advantage enabling certain agents to be familiar with the environment, ports, products and trade know-how as fundamental principles widely shared or disseminated shaping commercial networks within and beyond the Mediterranean. 

Wittmann Richard Ιστορικός - Ερευνητής - Αναπληρωτής Διευθυντής, Orient-Institut, Κωνσταντινούπολη

Ο Richard Wittmann (Διδακτορικό στην Ιστορία και τις Μεσανατολικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 2008) είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Orient-Institut στην Κωνσταντινούπολη. Αφού σπούδασε Νομικά, Ισλαμικές Σπουδές και Τουρκολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στο Freie Universität του Βερολίνου συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Harvard, στο Τμήμα Ιστορίας και στο Κέντρο Μεσανατολικών Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ισλαμική Nομική Iστορία και την κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο έργο του στην έρευνα των “αυτο-αφηγήσεων“ ως ιστορικών πηγών για τη μελέτη της Εγγύς Ανατολής.

Ο Richard Wittmann συντονίζει ένα διεθνές συνεργατικό ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη μελέτη και δημοσίευση των οθωμανικών «αυτο-αφηγήσεων» (www.istanbulmemories.org). Είναι ο επιμελητής της σειράς δημοσιεύσεων Memoria. Fontes Minores ad Historiam Imperii Ottomanici Pertinentes (www.perspectivia.net/publikationen/memoria).

 

Richard Wittmann (Ph.D. in History and Middle Eastern Studies, Harvard  University 2008) is the Associate Director of the Orient-Institut Istanbul. After studying Law, Islamic Studies, and Turcology at the University of Munich and at Freie Universität Berlin he was awarded a scholarship from Harvard University where he continued his studies at the Department of History and at the Center for Middle Eastern Studies.

His research interests focus on Islamic legal history and the social history of the Ottoman Empire. Special attention is given in his work to the consideration of self-narratives as historic sources for the study of the Near East.

Richard Wittmann coordinates an international collaborative research project aiming at the study and publication of Ottoman self-narratives (www.istanbulmemories.org). He is the editor of the publication series Memoria. Fontes Minores ad Historiam Imperii Ottomanici Pertinentes (www.perspectivia.net/publikationen/memoria) and (co)editor of the monograph series Self-Narratives of the Ottoman Realm: Individual and Empire in the Near East (Farnham: Ashgate).

Kuneralp Sinan Εκδότης

Ο Sinan Kuneralp διευθύνει το Isis Press από το 1983. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ύστερη οθωμανική διπλωματική ιστορία. Ασχολείται με την συγγραφή της ιστορίας του Ανατολικού Ζητήματος, από την σκοπιά της Ανατολή, χρησιμοποιώντας διπλωματικές αναφορές από την Οθωμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Sinan Kuneralp has been running the Isis Press since 1983. His personal field of research is late Ottoman diplomatic history. He is engaged in writing a history of the Eastern Question as seen from the East, using diplomatic reports from the Ottoman Ministry of Foreign Affairs.

Χατζηιωάννου Μαρία - Χριστίνα Ιστορικός - Διευθύντρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978), όπου ολοκλήρωσε και τη διδακτορική της διατριβή (1989). Πραγματοποίησε της μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza (1978-80). Είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Κρηπίς, Θαλής, RAMSES II κ.ά), έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρήτης, καθώς και στην EHESS (Παρίσι). Τα δημοσιεύματα και επιστημονικά ενδιαφέροντά της αφορούν στην Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, τη Διασπορά, την Ιστορία του εμπορίου, τη Βιογραφία και τους Επιχειρηματίες, την Νεώτερη Ιταλική Ιστορία. Το τελευταίο αυτοτελές δημοσίευμα είναι "Το Προπατορικό χρέος. Τα Δάνεια της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας", σειρά: Ζητήματα Οικονομικής Ιστορίας, Aθήνα: Γκούτενμπεργκ 2013.

Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας (2010-2014). Οι δημοσιεύσεις της αφορούν την ιστορία εμπορικών οίκων, εμπόρων και επιχειρηματιών, εμπορικών δικτύων, το λιανικό εμπόριο, την ιστορία των ελληνικών οικισμών, την ιταλική ιστοριογραφία (18ος-20ος αι.).

 

Maria Christina Chatziioannou, (PhD. Modern History 1989, Department of History and Archeology-National Capodistrian University), studied History at the same university (1973-78) and Italian history at the Scuola di Perfezionamento di Storia Medioevale e Moderna, Universita di Sapienza, Rome (1978-80). She is Director of the Institute for Historical Research/ National Hellenic Research Foundation. She has taught graduate and undergraduate courses on social and economic history at the Universities of Athens, Crete and the EHESS. She was president of the Greek Economic History Association (2010-14). She has published on merchant houses and entrepreneurs, commercial networks, retailing, history of Greek settlements, Italian historiography (18th-20th c.).

Μπαλτά Ευαγγελία Ιστορικός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Υπεύθυνη διοργάνωσης του Κύκλου Ομιλιών στο Σισμανόγλειο Μέγαρο

H Ευαγγελία Μπαλτά γεννήθηκε στην Καβάλα το 1955. Σπούδασε στο Ιστορικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1973-77) με υποτροφια ΙΚΥ και με υποτροφία του Ιδρύματος ''Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης'' συνέχισε τις σπουδές της στη Σορβόνη (Paris I-Sorbonne) και Ecole Pratique des Hautes Etudes IV Section (1980-1983). Έγινε διδάκτορας της οθωμανικής ιστορίας το 1983. Εργάστηκε στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 1979), στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1978, 1984-1987) και δίδαξε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά τα δυο πρώτα χρόνια της ίδρυσης του (Κέρκυρα, 1985-1987). Από το 1987 εργάζεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των οθωμανικών χρόνων και στη μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού. Παράλληλα με τα ερευνητικά της καθήκοντα σε προγράμματα του ΕΙΕ εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος για την ίδρυση του Μουσείου Ελιάς (Σπάρτη), του Μουσείου Λαδιού (Μυτιλήνη), τα Μουσεία Οίνου (κτήμα Χατζημιχάλη) και κτήμα Γεροβασιλείου (Επανομή). Ήταν επιστημονική υπεύθυνος στην αναστήλωση και αποκατάσταση του ΚAYAKAPI στο Urgup της Τουρκίας (Project Kayakapi, 2002-2008). Προσκεκλημένη από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού δίδαξε σε σεμιναριακούς κύκλους μαθημάτων.

Ιδρυτικό μέλος της συντακτικής ομάδας του ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ, διοργάνωσε επτά συνέδρια (2000-2008). Από τo 2008 διοργανώνει Διεθνείς Επιστημονικές Συναντήσεις για τις Καραμανλίδικες Σπουδές και από το 2011 διδάσκει στο Intensive Ottoman and Turkish Summer School of Harvard University's Department of Near Eastern Languages and Civilizations (Cunda Adasi-Ayvalik). Είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών σε ιστορικά περιοδικά της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Σχετικές ομιλίες