Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες και ορμονικό σύστημα

Τσακλακίδου Δόμνα

16 Δεκεμβρίου 2023

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:30:14 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 45
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το 4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Εγκέφαλος & Νους» πραγματοποιήθηκε στις 15 – 17 Δεκεμβρίου 2023 στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Airotel Stratos Vassilikos. Η ανάγκη για περαιτέρω κατανόηση της λειτουργίας αλλά και των διαταραχών του εγκεφάλου απαιτεί τη διαρκή συνεργασία επιστημόνων από τους χώρους της νευρολογίας, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, της βιολογίας, της φαρμακολογίας, της γενετικής, της νευροαπεικόνισης και της προηγμένης τεχνολογίας. Φαίνεται, όμως, ότι, για τη σφαιρικότερη και ίσως βαθύτερη κατανόηση της σκέψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του ανθρώπου, απαιτείται ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των στόχων και των δυνατοτήτων της νευροεπιστήμης, με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, η οποία είναι πλούσια σε συναφείς λογικές, εννοιολογικές/σημασιολογικές και φαινομενολογικές αναλύσεις. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος έρευνας του νου και του νοείν, ως ικανοτήτων και φαινομένων άρρηκτα συνδεδεμένα με τον εγκέφαλο και με την ενσώματη διάσταση του ανθρώπου, αλλά και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποτελούν ήδη ένα ιδιαίτερα παραγωγικό πεδίο έρευνας της φιλοσοφίας της επιστήμης. Η φυσική συνύπαρξη καταξιωμένων Νευροεπιστημόνων και Φιλοσόφων στο Συνέδριο αυτό αντανακλά μια επιστημονική αναγκαιότητα ετών. Η συνύπαρξη αυτή αλλά και ο διάλογος που θα προκύψει, αποσκοπούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στην κατανόηση της σχέσης εγκεφάλου και νου και να δώσουν έμπνευση για συνέχιση της σχετικής έρευνας από τους νεότερους επιστήμονες.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίας Νευροεπιστήμες και Κοινωνία.

Τσακλακίδου Δόμνα Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια

Η Δόμνα Τσακλακίδου είναι ψυχίατρος και γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και εξειδίκευση στην «Διοίκηση και Κοινωνικό Σχεδιασμό στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης».

Είναι Διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής & του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» , Γενική Γραμματέας της ΕΨΕ, Γενική Γραμματέας της ΕΨΔΕ και Πρόεδρος του ITACA - Ελληνικό Τμήμα.

Εργάστηκε για πάνω από 10 έτη σε υψηλές θέσεις ευθύνης, με μεγάλη κλινική και θεραπευτική εμπειρία στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, σε θεραπευτικές δομές της Ελλάδας (ΟΚΑΝΑ) και του Εξωτερικού (Κλινική Απεξάρτησης από το αλκοόλ στην Γερμανία).

Μετά από μία 5 έτη απασχόληση σε ποικίλες ψυχιατρικές δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής- Δαφνί, ασκεί, από το 2009,  τα ψυχιατρικά της καθήκοντα στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Στο πλαίσιο της Κλινικής, δημιούργησε και διευθύνει την «Ειδική Μονάδα Αλκοολισμού και άλλων Εξαρτήσεων», η οποία απευθύνεται σε εξαρτημένα άτομα και παρέχει ψυχιατρικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες εξωτερικής και εσωτερικής διαμονής.

Επιπλέον, για πάνω από 20ετία, καλύπτει, ως άμισθη επιστημονική συνεργάτιδα, τις ψυχιατρικές ανάγκες του Κέντρου Αιμορροφιλικών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθήνας.

Η ακαδημαϊκή της δραστηριότητα συνοψίζεται στην ενεργό συμμετοχή της σε 10 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς επίσης σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με πάνω από 100 επιστημονικές ανακοινώσεις, σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, και στην συγγραφή κεφαλαίων σε 5 Ψυχιατρικά Βιβλία, τα περισσότερα των οποίων αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της ούσιοεξάρτησης και των εξαρτητικών συμπεριφορών. Το ίδιο αυτό επιστημονικό πεδίο, της ουσιοεξάρτησης, διδάσκει σε τακτική βάση, για πάνω από 15 έτη, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές κυρίως της Ιατρικής και της Ψυχολογίας, άλλα και σε λοιπούς επαγγελματίες υγείας του χώρου.

Σχετικά με διοικητική/οργανωτική δραστηριότητα, συμμετείχε στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του ΟΚΑΝΑ, στην Επιτροπή Συντονισμού, Εποπτείας και Εκπαίδευσης Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, ήταν εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβούλιο του νοσοκομείου ΨΝΑ, διετέλεσε μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής περίπου 20  επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα, ενώ διατελεί μέλος 3 ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, στις 2 εκ των οποίων ως εκλεγμένο μέλος ΔΣ (ITACA, ΕΨΔΕ).

Από το 2014 έως σήμερα, συνεργάζεται, ως ειδικός εμπειρογνώμων στον τομέα της μείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών, με τον Εθνικό Συντονιστή για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό διετέλεσε μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα ναρκωτικών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Επιπλέον, ορίστηκε, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας  του 2014, μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην οριζόντια ομάδα για τα ναρκωτικά (Horizontal Drug Group) του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ από τον Ιούνιο 2015 έως Σεπτέμβριο 2016, στα πλαίσια της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά, συμμετείχε στην ειδική ομάδα ειδικών επιστημόνων «για την κατάχρηση και εξάρτηση από συνταγογραφούμενα φάρμακα».

Σχετικές ομιλίες