Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Dünyada Bizans Konstantinopolis'in etkisi: Bizans ve Araplar

Karagianni Flora, Hassan H. Hesham

25 Μαΐου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 82:25 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 342
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Karagianni Flora
Hassan H. Hesham

Γλώσσα
Türkçe

Ημερομηνία
25/05/2017

Διάρκεια
82:25

Εκδήλωση
Sismanoglio Megaro konuşmalar

Χώρος
Sismanoglio Megaro, Istanbul

Διοργάνωση
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Yunanistan Ιstanbul Başkonsolosluğu, geniş kitlelerinin akademik konuşmalara ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Bizans dünyasının gizemlerine kapılarını açarak Avrupa Bizans ve Post-Bizans Anıtları Merkezi (EKBMM) ve Kıbrıs Çalışmaları Derneği (SCS) işbirliği ile Sismanoglio Megaro’da İstanbul’un Bizans geçmişi ve Bizans kültürü üzerine bir konuşmalar dizisine ev sahipliği yapmaktadır. Konuşmalar, farklı Bizans Liman-Şehirleri ve görkemli Konstantinopolis’in dünyadaki etkisi konularına ışık tutacaktır.

Yönetenler: 

Flora Karagianni, Avrupa Bizans ve Post-Bizans Anıtları Merkezi

Charalampos Chotzakoglou, Kıbrıs Çalışmaları DerneğiABSTRACTS
 

Dr. Flora Karagianni: “Bizans ve Araplar:  Etkiler ve Etkileşimler"
 

 Bu sunumun konusu, Bizans ve Araplar arasında 7.- 10. yüzyıllar arasında ve genelde Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’ya gelişinden önce geliştirilen ilişkilerin tartışılması olacaktır. Tarihi kaynaklar ve arkeolojik bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla, bu dönem, Bizans İmparatorluğu’nun toprak kaybetmesine neden olan savaşların yanısıra, toplum ve kültürün gelişmesini karakterize eden büyük etkileşimler nedeniyle de büyük bir ilgi oluşturmaktadır. Gündelik hayatın yanısıra dönemin mimari ve sanatsal karakteristik özelliklerinin incelenmesi ve örnek sunumuyla, Konstantinopol’ün Emevi ve Abbasi halifeliği üzerindeki etkileri ile Arapların Bizans sanatı üzerindeki geç dönem etkisi, özellikle de Arap dekorasyon tarzlarının ve yazıtlarının Bizans dünyası eserlerine entegre etme bağlamında irdelenecektir. 

Dr. Hesham M.Hasan: Arap aydınların gözünden Konstantinopolis ve Arap Dünyası

Konstantinopol İslam’ın yükselişinden önce bile Araplar için bir çekim noktası olmuştur. Ancak İslam’ın yeni bir din olarak tesis edilmesiyle birlikte, Müslüman Arapların arzusunu ve hayalgücünü tahrik etmeyi bırakmamıştır. Peygamber Hz. Muhammed’in kendisi, görürünüşe göre, Kent’i şiddetle arzulamış ve dileklerini cesaret verici bir ÎadÐth içerisinde dile getirerek kentin düşüşünü gerçekleştirecek generale cennetin ibarelerinin sunulucağını vaad etmiştir. Orta çağ Arap kaynakları, kimileri doğru kimileri büyülenmiş Arap yazarların ilüzyonu sayılabilecek Konstantinopol bahisleriyle doludur. Bu sunumun amacı, Arap kaynakları temelinde sağlam bir Konstantinopol imgesinin sunulması ve Arap yazarların bu harika kentle özdeşleştirdikleri ve sürekli meraklarını besleyerek kendisini keşfetmeye sevk eden farklı nüansların anlaşılmasını sağlamaktır. 

Dr. Flora Karagianni: “Byzantium and Arabs: Influences and interactions"

The subject of the lecture is to discuss the relationships developed between Byzantium and the Arabs from the 7th -10th c. and mainly before the appearance of the Seljuk Turks in Anatolia. As it comes from the historic sources and the archaeological findings, this period, besides the wars that lead to the loss of lands for the Byzantine Empire, it presents a great interest due to the great interactions that characterized the development of the society and the culture as well. Through the study and presentation of examples of the everyday life as well as of the architectural and artistic characteristics of the era, it will be pursued to be presented the influence of Constantinople to the court of caliphs of Ummayad and Abbasid, as well as the later influence of Arabs in the byzantine art, especially in the terms of of incorporating Arabic decoration styles and scripture in the monuments of the byzantine world.  

Dr. Hesham M.Hasan: Constantinople and the Arab World through Arab eyes 
 

Constantinople has been a pole of attraction to Arabs even before the rising of Islam. However, with the establishment of Islam as a new religion, it didn't cease to provoke the desire and imagination of Muslim Arabs. The Prophet Muhammad himself coveted, as it seems, the City, declaring his wishes in an encouraging ÎadÐth, promising through it signs of paradise to the general that would achieve its fall. The medieval Arabic sources brim with mentions of the Constantinople, sometimes accurate and sometimes considered as illusion of the enchanted Arab writers. Through this lecture the aim is to present a well-established image of Constantinople based on the medieval Arabic sources, so as to comprehend the different nuances that the Arab writers attributed to this magnificent city that permanently fed into their curiosity and moved them to explore it.

Karagianni Flora Bizans Uzmanı, Avrupa Bizans ve Post-Bizans Anıtları Merkezi

Dr Flora Karagianni Selanik Aristotle Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tarih ve Arkeoloji okudu. Tezini Bizans Arkeolojisi konusunda yazdı. 1995’ten bu yana Kültür Bakanlığı’nda çalışmakta, 2008’den bu yana Avrupa Bizans ve Post-Bizans Eserleri Merkezi’nde Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesi Ofisinin Başkanlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Helenik Üniversitesi’nin ‘Karadeniz ve Doğu Akdeniz Araştırmaları’ yüksek lisans programında dışarıdan destek veren öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bizans medeniyeti, mimarisi, kent planlaması, arkeolojisi ve sanatı konusunda farklı başlıklarda çalışmalar kaleme almıştır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal sempozyuma katılmış ve Bizans mimarisi ve sanatı konusunda çeşitli yayınlar yapmıştır. Yunanistan ve yurtıdşından üniversiteler, müzeler, araştırma merkezleri işbirliğiyle Avrupa Bizans ve Post-Bizans Eserleri Merkezi tarafından uygulanan Karadeniz ve Akdeniz projelerinin bilimsel koordinatörüdür.

 

Dr Flora Karagianni has studied History and Archaeology in the School of Philosophy of the Aristotle University of Thessaloniki. Her dissertation was on the field of Byzantine Archaeology. Since 1995 she has been working in the Ministry of Culture, whereas since 2008 she is Head of the Office for the Promotion of Scientific Research of the European Centre for Byzantine and Postbyzantine Monuments. At the same time she is adjunct lecturer in the MA “Black Sea and Eastern Mediterranean Studies” of the International Hellenic University. She has written several studies related to various topics of the byzantine civilization, architecture, city-planning, archaeology and art. She has participated in international and national symposia and has numerous publications on Byzantine architecture and art. She is scientific coordinator of projects for the Black Sea and Mediterranean implemented by the European Centre for Byzantine and Postbyzantine Monuments with the collaboration of bodies (universities, museums, research centres) from Greece and abroad.

Hassan H. Hesham Bizans-Arabp Dünyası Uzamnı, Atina Yunan Amerika Üniversitesi

Hesham M.Hassan Kahire’de doğdu ve büyüdü. Kahire Üniversitesi Klasik Çalışmalar Bölümü’nden mezun oldu. Atina Üniversitesi Bizans Filolojisi alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Bilimsel ilgi alanları arasında Arap-Bizans ilişkileri, ‘Öteki’nin algılanması çalışmaları yer almaktadır. Bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanmış ve farklı akademik konferanslara konuşmacı olarak katılmış ve bildiri sunmuştur.

 

Hesham M.Hassan was born and raised in Cairo. He graduated from the Department of Classical Studies of the University of Cairo. He has Master and PhD degree from the University of Athens in Byzantine Philology. His scientific interest focus on Arab-byzantine relations as well as the studies of the image of the “Other”.  He has published articles in scientific periodics and has participated as a lecturer in numerous Academic Conferences.