Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Δημιουργικοί χώροι και πόλεις

Τσιλιμπέρδη Μόνικα-Νίκη, Χαραλαμπίδης Βασίλης

29 Νοεμβρίου 2018

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:46:40 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 357
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Καθώς διαλύονται τα στεγανά ανάμεσα σε παραδοσιακούς πολιτιστικούς οργανισμούς, ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, έχει έρθει η στιγμή να αναγνωρίσουν τα μουσεία την έννοια της “συνέργειας” ως το νέο τους κεφάλαιο. Η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας –τόσο στις εσωτερικές τους δομές όσο και στις εξωτερικές τους σχέσεις– αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για να επιτύχουν τα μουσεία μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο τους, αλλά και να εκπληρώσουν την κοινωνική αποστολή τους.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλά μουσεία συνεργάζονται με διαφορετικές κοινωνικές δομές και οργανώσεις, επενδύοντας σε συμπράξεις με φαινομενικά μη αναμενόμενους συνεργάτες: από διοργανωτές ποδηλατικών ξεναγήσεων και εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας, μέχρι γηροκομεία, νοσοκομεία, θέατρα και εταιρείες. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι με την ευρεία ανταλλαγή εμπειριών και με τη συν-ένωση δυνάμεων αποκτούν ισχυρότερα ερείσματα μέσα στις κοινότητες τις οποίες υπηρετούν και εκπροσωπούν. Οι συνέργειες εκδημοκρατίζουν τα μουσεία, επηρεάζουν καταλυτικά και με τρόπο θετικό την εξωτερική τους προβολή, συμβάλλουν στη διεύρυνση του κοινού τους, στη βιωσιμότητα και την οικονομική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο για τα Μουσεία προβάλει εμπνευσμένα παραδείγματα συμπράξεων και συνεργειών από τις Η.Π.Α., τη Βρετανία, την Γερμανία και την Ελλάδα. Αναζητά τους τρόπους με τους οποίους τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να εντάξουν ποικίλες συνέργειες στον προγραμματισμό τους, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσκαλέσουν διαφορετικές κοινότητες και πρωτοβουλίες να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία συν-δημιουργίας του προγράμματός τους.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την εμπειρία τους σχετικά με συνεργασίες ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, συμβατικές και μη συμβατικές συμπράξεις, εμπορικούς ή μη συνασπισμούς, αλλά και διαθεματικές και διατμηματικές συνεργασίες.

Τσιλιμπέρδη Μόνικα-Νίκη Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργειών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

H Μόνικα Νίκη Τσιλιμπέρδη είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργειών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχει σπουδάσει Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (ΒΑ και ΜΑ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Leicester. Ασχολείται με την ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα με την πολιτιστική επιχειρηματικότητα, καθώς και με νέες μορφές πολιτιστικής διαχείρισης και οργάνωσης όπως είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συνεργατικοί χώροι. Είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του προγράμματος Creative Europe καθώς και μέλος των Ανοιχτών Ομάδων Συντονισμού (OMC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες σε σχέση με την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Χαραλαμπίδης Βασίλης Διευθυντής, Οργανισμός Bios - Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημιουργικών Κόμβων

Ο Βασίλης Χαραλαμπίδης είναι ιδρυτικό μέλος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Bios, ενός πολιτιστικού οργανισμού που ασχολείται με τις τέχνες, την αστική ζωή και τη δημιουργική βιομηχανία. Πρωτοβουλία του Bios είναι και το Ρομάντσο, η πρώτη δομή στήριξης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Από την ίδρυση του Bios το 2001, έχει επιμεληθεί δεκάδες εκδηλώσεις και δράσεις γύρω από την αστική κουλτούρα, τα ψηφιακά μέσα και τις ποικίλες εκφάνσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ως γραφίστας, έχει λάβει σημαντικό αριθμό Ελληνικών και Ευρωπαϊκών βραβείων και διακρίσεων.

Έχει αφιερωθεί στην προσπάθεια να ηγηθεί μιας προσέγγισης που βασίζεται στη δημιουργικότητα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των ενδεδειγμένων πρακτικών και πολιτικών, εστιάζοντας κυρίως στην κοινωνική ενσωμάτωση και αναγέννηση στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας.

Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του πρώτου Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημιουργικών Κόμβων, με συνεργάτες από όλη την Ευρώπη και πάνω από 300 μέλη σε 36 διαφορετικές χώρες. Είναι ένα δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για να συνδέσει τους επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, να ενδυναμώσει το χώρο της δημιουργικής βιομηχανίας και να διαμορφώσει τις αντίστοιχες πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικές ομιλίες