• Ομιλητής/τρια: Μαρκόπουλος Αθανάσιος

  Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
   
  Ο Αθανάσιος Μαρκόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  Βυζαντινή ιστοριογραφία και χρονογραφία
  Επιστολογραφία
  Βυζαντινή εκπαίδευση
  Πνευματική κίνηση κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής δυναστείας
   
  ΣΠΟΥΔΕΣ
  1970: Πτυχίο Φιλολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
  1972-1974: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι: Élève titulaire της École Pratique des Hautes Études (IVe section). Υπότροφος του Ιδρύματος Σταθάτου
  1978: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  Διδ. Διατριβή: Η χρονογραφία του Ψευδοσυμεών και οι πηγές της.
   
  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  2000: Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγητής
  1994-2000: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγητής
  1988-1994: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπλ. καθηγητής
  1984-1988: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας (Ρέθυμνο),  Επίκ. καθηγητής
  1974-1984: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Ερευνητής
   
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  Anonymi professoris epistulae, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 37, Berlin-New York 2000
  History and literature of Byzantium in the 9th-10th centuries, Variorum reprints, Ashgate 2004
  Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αθήνα 2008
  Στο σχολείο με χαρτί και καλαμάρι, Αθήνα 2002