• Ομιλητής/τρια: Σαρρής Κύριλλος

    Ιατρος - Εικαστικός καλλιτέχνης