• Ομιλητής/τρια: Rochdi Mohamed

    Ακόλουθος Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, Γαλλικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ