• Ομιλητής/τρια: Πλέσσα Ελισάβετ

    Ιστορικός της Τέχνης