• Ομιλητής/τρια: Χριστοφόγλου Μάρθα-Έλλη

    Ιστορικός της Τέχνης