• Ομιλητής/τρια: Φακωτάκης Νίκος

  Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών - Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας
   
  Ο Νίκος Φακωτάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας.

  Περιοχές Επιστημονικού Ενδιαφέροντος:
   
  Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αναγνώριση Προτύπων
  (Νευρωνικά Δίκτυα, HMM, DTW)
   
  Επεξεργασία ομιλίας
  (Αναγνώριση Ομιλητή, Αναγνώριση/ Κατανόηση Ομιλίας, Σύνθεση, Κωδικοποίηση Ομιλίας, κλπ)
   
  Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Πολυμέσα
   
  Επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων