• Ομιλητής/τρια: Mannu Lorenzo

    Εθελοντής υπηρεσιών ψυχικής υγείας
     
    O Lorenzo Mannu είναι τριτοετής φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Roma 3. Μιλάει Ισπανικά και Αγγλικά. Έχει εθελοντική εμπειρία σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας του τομέα ASL Roma 2 του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας της Ιταλίας.