• Ομιλητής/τρια: Gokalp Peykan

    Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Maltepe