• Ομιλητής/τρια: Τσάπος Θανάσης

    Εθελοντής στο Μουσείο Μπενάκη