• Ομιλητής/τρια: Χρηστιά Ελένη

    Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ