• Ομιλητής/τρια: Κουμπούρη Δήμητρα

    Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
    Η Δήμητρα Κουμπούρη είναι Χημικός Μηχανικός. Η διδακτορική της διατριβή είχε θέμα "Παραγωγή τσιμέντων μπελιτικού τύπου με παράλληλη αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων".
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ