• Ομιλητής/τρια: Μεργιά Κωνσταντίνα

    Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ