• Ομιλητής/τρια: Κυλίκογλου Βασίλης

    Διευθυντής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
    Ο Βασίλης Κυλίκογλου είναι χημικός, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στη μελέτη και χαρακτηρισμό της δομής αρχαιολογικών υλικών με στόχο τη διερεύνηση της τεχνολογίας κατασκευής τους, των μηχανισμών φθοράς τους και την ανασύσταση των δικτύων διακίνησης τους κατά την αρχαιότητα. Ταυτόχρονα εργάζεται στην ανάπτυξη υλικών συντήρησης και αποκατάστασης δομικών κατασκευών και μνημείων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες και κεφάλαια, η πλειονότητα εκ των οποίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, καθώς και 3 βιβλία. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε πολλά ΤΕΙ και ΑΕΙ και έχει καθοδηγήσει 9 διδακτορικές διατριβές.