• Ομιλητής/τρια: Δημητρακόπουλος Μάνος

    Αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος