• Ομιλητής/τρια: Λίτσας Σπύρος

  Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επισκέπτης Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Grenoble
   
  Ο Σπύρος Λίτσας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, University of Central Lancashire, UK (1997).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις, University of Durham, UK (2001).
   
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Θεωρία Πολέμου
  Θεωρία Υψηλής Στρατηγικής
  Θεωρία Σύναψης Συμμαχιών
  Ηγεμονία - Παγκοσμιοποίησης & Έθνος - Κράτος
  Ισλάμ και Ισλαμιστικός Παράγοντας
  Τουρκία: Εξωτερική Πολιτική & Κοινωνία
  Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική
  Κυπριακό Ζήτημα
  Μέση Ανατολή