• Ομιλητής/τρια: Νάσης Βασίλειος

    Ιδρυτής και CEO Netronix Inc.
     
    Ο Δρ. Βασίλειος Νάσης τα τελευταία 15 χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό τομέα με σημαντικές συνεισφορές στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ψηφιακής ανάλυσης κυμάτων, και υπολογιστικής όρασης. Το 2008 ίδρυσε την εταιρεία Netronix η οποία μέχρι και σήμερα έχει έναν πρωταρχικό ρόλο παγκοσμίως στον τομέα του ίντερνετ-των-αντικειμένων (ΙοΤ). Πάνω από 300 εξωτερικοί συνεργάτες έχουν δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες στηρίζονται στην πλατφόρμα της Netronix με εφαρμογές στους τομείς περιβαλλοντικής παρακολούθησης, παρακολούθησης στόλου και άλλους τομείς. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Drexel απ’ όπου έλαβε τα πτυχία, B.Sc, M.Sc και Ph.D στο πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών και αργότερα έγινε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ίδιου πανεπιστημίου.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ