• Ομιλητής/τρια: de Nervaux Laurence

    Επικεφαλής του L’ Observatoire de la Philanthropie, Fondation de France
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ