• Ομιλητής/τρια: Θωμαδάκης Σταύρος

    Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος International Ethics Standards Board for Accountants
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ