• Ομιλητής/τρια: Πολυβίου Μιλτιάδης

    Δρ. Αρχιτέκτων
     
    Αντικείμενο των επιστημονικών του ενδιαφερόντων αποτελεί κυρίως η έρευνα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα της μεταβυζαντινής, με πολλές σχετικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια. Η διδακτορική του διατριβή, υπό τον τίτλο Το καθολικόν της μονής Ξηροποτάμου (Αθήνα 1999) βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.