• Ομιλητής/τρια: Grosman Leore

    Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ
     
    Η Leore Grosman είναι καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, και επικεφαλής του Εργαστηρίου Εφαρμογών της Πληροφορικής στην Αρχαιολογία. Ειδικεύεται στην έρευνα της ιστορίας της ανθρωπότητας, και ειδικά στη μετάβαση από την κυνηγετική-τροφοσυλλεκτική οικονομία στην αγροτική οικονομία. Πραγματοποιεί έρευνες πεδίου στο Νατούφιο πολιτισμό, διευθύνοντας τις ανασκαφές της Τελικής Παλαιολιθικής θέσης στο Σπήλαιο Χιλαζόν Ταχτίτ και στην υπαίθρια θέση Ναχάλ Ειν-Γκεβ ΙΙ. Συμμετέχει σε προγράμματα τα οποία συνδυάζουν τις ανθρωπιστικές με τις θετικές επιστήμες ώστε να «κατανοήσουμε το παρελθόν με τα εργαλεία του μέλλοντος» εφαρμόζοντας επιστημονικές τεχνικές και μεθοδολογία, ειδικά εργαλεία και μεθόδους τα οποία προέρχονται από τα πεδία των μαθηματικών και των επιστημών των υπολογιστών, στην σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ