• Ομιλητής/τρια: Καρακώστας Ανδρέας

    Senior Manager, Accenture
     
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ