• Ομιλητής/τρια: Ιωάννου Χρήστος

  Διευθυντής, Τομέας Απασχόλησης και αγοράς εργασίας, ΣΕΒ
   
  Ο Χρήστος Α. Ιωάννου είναι Οικονομολόγος, Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ.
   
  Προηγούμενες Θέσεις: Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων, Οργανισμών και Επαγγελματικών Ενώσεων. Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών-Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (1991-2017). Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Συνήγορος Υγείας (2013-2017).
   
  Πρόσφατες  δημοσιεύσεις:
  Βιβλίο: Το Επιπλέον Ναυάγιο – Ερμηνευτικό Εγκόλπιο για την Κρίση, (με τον Δημήτρη Α. Ιωάννου), Andy’s Publishers,  Δεκέμβριος 2017, Αθήνα.  
   
  Κεφάλαια  σε Βιβλία:
  Public sector employment relations in Greece: Adjustment and reforms, in Public Service Management and Employment Relations in Europe; Emerging from the Crisis?  Bach Stephen and Bordogna Lorenzo (editors), Routledge, London, 2016.   
   
  Financialization, Collective Bargaining, and the Public Interest,  with Joel Cutcher-Gershenfeld, Dan Brooks, Noel Cowell, Martin Mulloy, Danny Roberts, Tanzia S. Saunders, and Søren Viemose,  in  Christian E. Weller  (ed.) Inequality, Uncertainty, and Opportunity - The Varied and Growing Role of Finance in Labor Relations,  ILR Press | LERA Research Volumes, 2015.    
   
  Μελέτες:
  7  Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση του Κοινωνικού Διαλόγου και την αύξηση των εισοδημάτων στο μέλλον, Special Report  ΣΕΒ (με τους Χ. Κυριαζή, Σ. Πέτρο)  - 9 Ιανουαρίου 2018.
   
  Mισθοί, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, Special Report  ΣΕΒ (με τους Κ. Κανελλόπουλο,  Σ. Πέτρο)  - 30 Οκτωβρίου 2017.
   
   

ΟΜΙΛΙΕΣ