• Ομιλητής/τρια: Sesé-Léger Sylvie

    Ψυχαναλύτρια - πρώην Πρόεδρος της Société de Psychanalyse Freudienne (SPF)
     
    Η Sylvie Sesé-Léger είναι Ψυχαναλύτρια στο Παρίσι και μέλος της Société de Psychanalyse Freudienne (SPF), της οποίας διετέλεσε πρόεδρος. Υπήρξε μέλος της École Freudienne de Paris και έλαβε τον τίτλο της «Αναλύτριας της Σχολής» το 1979. Έργα της L’Autre féminin (2008) και Mémoire d’une passion (2012). Επιμελήθηκε τα συλλογικά έργα Invention du féminin (από κοινού με τις Liliane Gherchanoc και Do-minique Guyomard, 2002) και Passion amoureuse (από κοινού με τις Éliane Allouch, Liliane Gherchanoc και Dominique Guyomard, 2013). Με την Éliane Allouch διευθύνει στο πλαίσιο της SPF το σεμινάριο «Το θήλυ από τον Φρόυντ ως τις μέρες μας». Μέλος της συντακτικής επιτροπής της γαλλοπορτογαλικής επιθεώρησης «Sigila».