• Ομιλητής/τρια: Βακιρτζή Ντόρα

    Πρόεδρος Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής
     
    Έχει σπουδάσει Χημεία (BSc), Packaging Technology, Marketing & Communication (MSc), Business Administration (MBA).
     
    Διαθέτει  επαγγελματική  εμπειρία από θέσεις Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας, Πωλήσεων, Marketing, Εταιρικής Ανάπτυξης και Γενικής Διεύθυνσης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής.