• Ομιλητής/τρια: Μακρής Σωτήρης

    Συνεργάτης Ερευνητής, Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού, Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροναυτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
     
    Είναι κάτοχος πτυχίου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μηχανολογία και Αεροναυτική του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικό δίπλωμα Μηχανικού στο Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροναυτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε ως Ερευνητής Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού στο Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροναυτικής από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι σήμερα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον τομέα των ρομπότ, αυτοματισμού και εικονικής πραγματικότητας στον τομέα της μεταποίησης. Μιλάει άπταιστα αγγλικά.