• Ομιλητής/τρια: Καλαμπούνιας Άγγελος

  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
   
  Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1998-2003)
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1998-2002)
  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1998-2002)
  Πτυχίο Φυσικού, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1993-1998)
   
  Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Δραστηριότητα

  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Δεκέμβριος 2015-σήμερα)
  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Δεκέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2015)
  Συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Πάτρα (Μάρτιος 2007-σήμερα)
  Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Πάτρα (2005-2007)
  Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2006)
  Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), Πάτρα (1998-2003)