• Ομιλητής/τρια: Γκλαβίνας Γιάννης

    Αρχειονόμος - ιστορικός, Γενικά Αρχεία του Κράτους
     
    Ο Γιάννης Ν. Γκλαβίνας  είναι αρχειονόμος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση «Ιστορία Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία». Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες για διάφορα θέματα της ελληνικής Ιστορίας στον 20ό αιώνα, ενώ έχει επιμεληθεί και εκθέσεις αρχειακών τεκμηρίων για την ίδια περίοδο.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ