• Ομιλητής/τρια: Γούλα Καλυψώ

    Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης