• Ομιλητής/τρια: Τσουρουκίδου Γεσθημανή

    Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Marketing Επιστημονικής Ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους»