• Ομιλητής/τρια: Βεϊνόγλου Γιώργος

    Διευθυντής, Icon Platforms