• Ομιλητής/τρια: Γουδουσάκη Αποστολία

    Ακαδημαϊκή Σύμβουλος, Ενημερωτικό Κέντρο DAAD Αθηνών