• Ομιλητής/τρια: Κωνσταντοπούλου Μαρία

  Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
   
  Η Μαρία Κωνσταντοπούλου είναι πτυχιούχος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
   
  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  1991-96: Υποτροφία του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
   
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  1989-1990: Συνεργαζόμενη ερευνήτρια σε πρόγραμμα του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας (Υ.Π.Ε.Τ.), στο εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας του
  Βιολογικού τμήματος του Α.Π.Θ. Θέμα του προγράμματος: «Δυναμική του συμπλέγματος Golgi κατά την διαφοροποίηση. Μορφολογική και κυτταροχημική μελέτη στο επίπεδο της λεπτής δομής σε κύτταρα σιαλογόνων αδένων της Drosophila».
  1991-1996: Υπότροφος του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο εργαστήριο Οικολογίας και Βιοχημείας της Διατροφής.
  1996-2001: Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο εργαστήριο Χημικής Οικολογίας και Φυσικών Προϊόντων, του Ινστιτούτου Βιολογίας στο ΕΚΕΦΕ «Δ».
  2001- 2007:Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο εργαστήριο Χημικής Οικολογίας και Φυσικών Προϊόντων, του Ινστιτούτου Βιολογίας στο ΕΚΕΦΕ «Δ».
  2007- : Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ «Δ», με γνωστικό αντικείμενο: «Χημική Οικολογία Εντόμων και Βιοτεχνολογία
  – Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μεθόδων Ελέγχου Πληθυσμών».

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
   Χημική οικολογία οργανισμών: απομόνωση και ταυτοποίηση βιολογικά ενεργών ουσιών, που σχετίζονται με τη χημική επικοινωνία των εντόμων καθώς και τη σχέση φυτών και εντόμων (φερομόνες, πτητικές ουσίες φυτικής προέλευσης κ.α.), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου πληθυσμού επιβλαβών εντόμων.
   Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών (κυρίως φυτικής προέλευσης), που επιδρούν στη φυσιολογία ή στη συμπεριφορά των εντόμων (behavior modifying agents - infochemicals). Έλεγχος βιοδραστικότητας (εργαστήριο και πεδίο) των δευτερογενών μεταβολιτών καθώς και μελέτη του τρόπου δράσης τους (mode of action).
   Ανάπτυξη εξειδικευμένων χημικών προσελκυστικών για έντομα και τεχνολογίες για τη χρησιμοποίησή τους σε συστήματα ελέγχου του πληθυσμού τους (βιοδιασπώμενα υλικά, ελεγχόμενος ρυθμός απελευθέρωσης καθώς και προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες).
   Βιοχημεία των υποδοχέων όσφρησης εντόμων με έμφαση στον εντοπισμό και στην απομόνωση πρωτεϊνικών υποδοχέων σημειοχημικών ουσιών.
   Ενδοσυμβιωτικά βακτήρια εντόμων: Απομόνωση και μελέτη της σχέσης αμοιβαιότητας με τα έντομα.
   Μικροοργανισμοί και βιοτεχνολογία: Απομόνωση φυσικών μικροοργανισμών καθώς και βιολογικά ενεργών μεταβολιτών (τοξίνες) από αυτά, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα ελέγχου πληθυσμού εντόμων.
   
  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς συνεδρίου 25th Anniversary Jubilee Meeting of the IOBC-WPRS Group «Use of Pheromones and Other Semiochemicals in Integrated Control»: Samos, Greece September 25-29, 2000.

  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.).
   Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.)
   Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (Ε.Ε.Ε)
   Entomological Society of America (E.S.A)

  ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   Κριτής σε διεθνή Chemosphere περιοδικά
   Συμμετοχή ως ειδική σε θέματα χημικής οικολογίας στο editorial board του επιστημονικού περιοδικού “Tunisien Journal of Plant Protection”.
   Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιότητας για το βραβείο TWAS: «The Academy of Science for developing world» 2010 στο πεδίο της Αγροβιοτεχνολογίας.
   
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
  K. Iatrou, M. Konstantopoulou, P.M. Guerin, T. Kröber (2013). Improved Mosquito Repellents and Uses Thereof. USA Provisional Patent Application No. 61/783,955.
  K. Iatrou, M. Konstantopoulou, P.M. Guerin, T. Kröber (2013). Improved Mosquito Repellents and Uses Thereof. Patent application to the EU Patent Office pending.
   
   

ΟΜΙΛΙΕΣ