• Ομιλητής/τρια: Γκιόκας Μαργαρίτης

    Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
    Ο Μαργαρίτης Γκιόκας είναι Πτυχιούχος (1978) και κάτοχος Master (1985) του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Τιράνων. Έχει διδάξει στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ελμπασάν στην Αλβανίας στο διάστημα 1985-1992. Εξειδικεύθηκε στο Πανεπιστήμιο Paris 6 το 1985 ως υπότροφος του UNESCO (D. E. A. -Sciences des matériaux) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 1999. Υπήρξε υπότροφος το Ιδρύματος Μποδοσάκη το 1994, συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στο διάστημα 1995-2006 και ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το διάστημα 2000-2001, επισκέπτης ερευνητής στο Institute MASPEC Παρμα, Ιταλία to 1995, στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας το 1997, στο University of Delaware, USA to 2013 (IRSES) και το 2007 κατείχε την θέση Ειδικού Επιστήμονα στο ΙΕΥ.

    Η δραστηριότητα του εστιάζεται στην σύνθεση, το χαρακτηρισμό και τη μελέτη σκληρών μαγνητικών και νανοδομικών υλικών, νανοσύνθετων μαγνητών και εφαρμογών στη νανοτεχνολογία, καθώς και τη σύνθεση υδριδίων για αποθήκευση υδρογόνου και εφαρμογών στην ενέργεια. Έχει δημοσιεύσει 56 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, άλλες 19 στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και 24 στα Πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με 498 αναφορές στις εργασίες, σύνολο 46 παρουσιάσεων στα διεθνές συνέδρια. Το διάστημα 2006-2008 διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας –Ρουμανίας, το 2008-2014 υπεύθυνος μαγνητικών μετρήσεων στο πρόγραμμα Σύντηξης, το 2012-2014 επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα συνεργασίας  Ελλάδας –Ρουμανίας  “Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών και Διεργασιών για Aποτελεσματική Αποθήκευση του Υδρογόνου”. Από το 2012 εργάζεται για το πρόγραμμα REFREEPERMAG, (Υπευθύνος Δ. Νιάρχος) που έχει βραβευτεί ως  Best “On-Going-Project Award” of FP7. Ηταν στην οργανωτικη επιτροπη στο διεθνες συνεδριο REPM-2008 (Κρήτη) και JEMS-2013, Ροδος. Είναι κριτής στα περιοδικά “ΙΕΕΕ-Intermag transactions”, "Journal of Alloys and compounds”, "Journal of Phys. D", "Scientific Reports", "Modern PhysicLetters", "Mat. Sci. Eng ", ISRN.