• Ομιλητής/τρια: Κουτσουράκης Νεκτάριος

    Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
     
    Ο Νεκτάριος Κουτσουράκης είναι Χημικός Μηχανικός (MSc). Εργάζεται στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.