• Ομιλητής/τρια: Χωματίδης Δημήτρης

    Greek LIFE Task Force
     
    Ο Δημήτρης Χωματίδης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Εφαρμοσμένες Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Έχει συνεργαστεί με ΜΚΟ στο αντικείμενο της βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της διαχείρισης του νερού. Είναι αξιολογητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ