• Ομιλητής/τρια: Αρκάς Μιχάλης

  Ινσιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
   
  ΣΠΟΥΔΕΣ
   
  1997 Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Τομέας Βιομηχανικής Χημείας - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο
  Φυσικοχημείας, Εργαστήριο: Νανοϋλικά Οργανωμένης Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής. Τίτλος: ‘Δευτερογενείς παράγοντες που συμβάλλουν στο σχηματισμό θερμοτροπικών υγρών κρυστάλλων αμφιφιλικού τύπου από αμφιφιλικά τεταρτοταγή αμμωνιακά άλατα’
  1992 Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  2007-σήμερα: Ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
  2001-2005: Συνεργαζόμενος Ερευνητής , Ε.ΚΕ.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο: Νανοϋλικά Οργανωμένης Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής. [συμμετοχή στο πρόγραμμα: ‘Organic/Inorganic hybrid membranes based on novel molecular nanosponges for water purification (NANOSPONGE)’
  2000-2001: Συνεργαζόμενος Ερευνητής , Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Βιολογίας, Εργαστήριο Φωτοσύνθεσης [συμμετοχή στο πρόγραμμα: ‘Regulating mechanism of stabilisation-destabilisation of the light harvesting complex LHCII of photosystem II. Relation of structure and his operation’
  1998-2000: Συνεργαζόμενος Ερευνητής , Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος [συμμετοχή στο πρόγραμμα: ‘Ρύπανση του Σαρωνικού από Πετρελαιοειδή’]
  1996: Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο: Νανοϋλικά Οργανωμένης Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής. [συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Ανάπτυξη νέων τροποποιημένων πολυμερών και μειγμάτων για υλικά συσκευασίας και αγροτικές εφαρμογές’