• Ομιλητής/τρια: Ανδρεαδάκης Νίκος

    Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)