• Ομιλητής/τρια: Παπαδημητρόπουλος Βασίλειος

    Παθολόγος Επιμελητής Α΄Ε.Σ.Υ., Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο