• Ομιλητής/τρια: Κατσαρού Όλγα

    Παθολόγος, Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
     
    Η Όλγα Κατσαρού είναι Παθολόγος και Διευθύντρια της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του ΓΝΑ «Λαϊκό», όπου είναι ενταγμένο το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων.