• Ομιλητής/τρια: Καβάσαλης Πέτρος

    Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Πρόεδρος Δ.Σ. του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
     
    Ο Πέτρος Καβάσαλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πρόεδρος Δ.Σ. του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση.