• Ομιλητής/τρια: Καβάσαλης Πέτρος

    Πρόεδρος Δ.Σ. του Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
     
    Ο Πέτρος Καβάσαλης είναι αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.